Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Soutěž DiscoverEU

Díky soutěži DiscoverEU mohou 18letí objevovat Evropu a získávat zkušenosti dalšími aktivitami. Cesty probíhají převážně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Budete mít možnost obdivovat nejrůznější typy krajiny, které náš světadíl ukrývá, a naše nádherná města.

Více informací najdete na Evropském portálu pro mládež.