Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Příručka k programu

Příručka k programu Erasmus+ je nezbytná k porozumění toho, jak program funguje. Poskytuje zúčastněným organizacím a jednotlivcům komplexní seznam příležitostí, které se z programu podporují.

Příručka k programu na rok 2021 je k dispozici ve formátu PDF i v online verzi, jejíž formát vám umožní se lépe zorientovat a rychleji najít, co hledáte.

Příručka k programu k nahlédnutíStáhnout PDF

Základní informace

O co se jedná?

Příručka k programu Erasmus+ (verze č. 3 ze dne 12.5.2021), obsahující opravu ze dne 12.5.2021, je nedílnou součástí výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2021 zveřejněné dne 25.3.2021 a její opravy zveřejněné 1.6.2021.

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Dokument obsahuje:

  • informace o prioritách programu
  • informace o podporovaných typech činností
  • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
  • podrobné informace o podmínkách účasti

Ve kterých jazycích je k dispozici?

Příručka je nyní k dispozici v těchto jazycích:

bulharština | čeština | dánština | němčina | estonština | řečtina | angličtina | španělština | francouzština | italština | lotyština | litevština | chorvatština | maďarština | maltština | nizozemština | polština | portugalština | rumunština | slovenština | slovinština | finština | švédština

V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi.

Jak podat přihlášku?

Organizace podávají žádost online u národní agentury příslušné země, a to prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách programu, nebo u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

Online formuláře žádostí pro rok 2021 a související dokumenty se v současné době připravují. Budou dostupné buď na internetových stránkách národních agentur nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu, a to v závislosti na tom, o jakou akci se konkrétně jedná.

Příslušné dokumenty pro jednotlivé akce spravované Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA) jsou zveřejněny a zpřístupněny k předkládání žádostí na portálu pro financování a nabídková řízení (Funding and Tender Opportunities Portal).

Jednotlivci, kteří se chtějí do programu přihlásit, by se měli obrátit na svou organizaci nebo vzdělávací či jinou instituci.

Chcete se dozvědět více?

Organizace, které mají zájem o další informace, jak postupovat, se mohou obracet na svou národní agenturu, národní kancelář nebo na Evropskou výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu v Bruselu.

Kde najít předešlé verze příručky k programu?

2021

2020

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.