Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Příležitost pro Každého

Již téměř 30 let EU financuje program Erasmus, který umožnil více než 3 milionům evropských studentů strávit část svých studií na vysokoškolské instituci nebo v organizaci v jiné evropské zemi.

Tuto možnost nyní Erasmus+ přináší všem – studentům, pracovníkům, stážistům, učitelům, dobrovolníkům a dalším. A nejde jen o Evropu nebo Evropany – možnost účastnit se programu mají lidé z celého světa.

Příležitosti pro:

studenty

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Další informace

pracovníky (výuka)

Díky programu Erasmus+ jsou k dispozici možnosti vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci. Těchto příležitostí mohou využít jak pracovníci působící v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v jiných odvětvích a byli osloveni, aby předali své poznatky a zkušenosti.

Další informace

pracovníky (školení)

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci. V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci absolvovat pracovní stáž, získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se zúčastnit konkrétního školicího programu.

Další informace

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

stážisty

Erasmus+ pomáhá získávat cenné pracovní zkušenosti podporou stáží v zahraničí. Tato podpora je určena studentům vysokých škol a jejich čerstvým absolventům, ale i studentům institucí odborného vzdělávání a přípravy, učňům a čerstvým absolventům příslušných oborů.

Další informace

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

mladé lidi

Program Erasmus+ nabízí příležitosti všem mladým lidem bez ohledu na to, zda ještě studují, či nikoli. Mohou se například zapojit do dobrovolnické činnosti v Evropě či jinde ve světě nebo se zúčastnit výměnného pobytu mládeže v zahraničí.

Další informace

pracovníky s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí. V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývající její problematikou atd.

Další informace