Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých

Co program nabízí?

Program Erasmus + nabízí organizacím pro vzdělávání dospělých příležitosti vyslat nebo přijmout pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých pro účely výuky, poskytnutí školicího kurzu nebo účasti na něm.

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, mohou podat žádost jako jednotlivé instituce nebo jako součást „národního konsorcia v oblasti mobility“, tzn. skupiny organizací řízené jednou koordinující organizací.

Tyto organizace se dělí na tři hlavní kategorie:

  • žadatelské organizace – odpovídají za podání žádosti k projektu a za jeho řízení (mohou však vystupovat i jako vysílající organizace)
  • vysílající organizace – odpovídají za výběr zaměstnanců vysílaných do zahraničí a spravují platby grantů
  • přijímající organizace – odpovídají za přijímání zahraničních pracovníků

Mají-li pracovníci absolvovat strukturované kurzy nebo se účastnit školení, musí přijímající organizace poskytovat kurzy, V ostatních případech může být přijímající organizací jakákoli relevantní organizace působící v této oblasti, musí však předem uvést cíle a zamýšlené aktivity, jakož i práva a povinnosti všech stran.

Organizace žádající jako konsorcium musejí mít všechny sídlo v téže zemi a účast všech z nich musí být jasně určena již ve fázi podání žádosti. Všechny zúčastněné organizace musí mít sídlo v progr

amové zemi.

Jak podat žádost?

Postup podávání žádosti řídí národní agentura té země, kde má sídlo žadatelská organizace nebo konsorcium. Organizace nebo konsorcium mohou v rámci jednoho kola výběru podat žádost pouze jednou, organizace se nicméně mohou účastnit více různých konsorcií nebo jich více koordinovat.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o těchto nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+, jejíž část B uvádí podrobné informace o kritériích pro udělení grantů, kritériích způsobilosti a finančních pravidlech.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, případně národní kanceláře (v partnerských zemích).