Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedry programu Jean Monnet

Co je cílem?

Katedry programu Jean Monnet mají sloužit k:

  • prohlubování výuky v oblasti studií Evropské unie začleněné do oficiálních osnov vysokoškolské instituce
  • zajištění důkladné výuky týkající se témat EU v oblastech s rostoucí poptávkou na pracovním trhu

Katedry Jean Monnet mají rovněž poskytovat otevřené vzdělávací zdroje a zahrnovat do své činnosti otevřené vzdělávání s cílem zvýšit flexibilitu a dostupnost vzdělávacího procesu.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí příležitost vysokoškolským institucím stát se hostitelem pedagogické pozice se specializací na evropská studia. Tato pozice je určena univerzitním profesorům.

Účastnící se vysokoškolské instituce mají osobu v dané pozici podporovat v činnostech v oblasti výuky, výzkumu a reflexe a umožnit, aby byly kurzy pořádané v rámci těchto aktivit prospěšné pro široké spektrum studentů.

Jak to funguje?

Programu se mohou zúčastnit vysokoškolské instituce se sídlem v kterékoli zemi světa. Pokud jde o vysokoškolskou instituci z programové země, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Délka působení na pozici katedry Jean Monnet musí být alespoň tři roky a zahrnovat minimálně 90 hodin výuky za akademický rok. Pracovník na této pozici musí navíc každý akademický rok realizovat jednu dodatečnou aktivitu.

Do zmíněných 90 hodin výuky spadají přednášky, semináře a konzultace, včetně dálkové formy, nicméně se do nich nezahrnuje individuální výuka či dohled.

Pracovník v pozici katedry Jean Monnet musí být stálým zaměstnancem instituce, která o grant žádá, a držitelem profesorského titulu. V okamžiku podání žádosti tedy nemohou být hostujícím profesorem.

Co byste ještě měli vědět

V případě plánované změny koordinátora katedry je třeba zaslat písemnou žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), přičemž navrhovaný kandidát musí mít tutéž úroveň specializace, jako původní pracovník v pozici katedry.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o katedrách programu Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.