Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Profil žadatele

  • jakákoli vysokoškolská instituce se sídlem v programové nebo partnerské zemi
  • Žadatel podává přihlášku jménem partnerství ostatních vysokoškolských institucí nebo ostatních zúčastněných stran v oblasti vzdělávání, které integrovaný společný magisterský program navrhly a nabízejí jej.

Doba trvání: 6 akademických roků zahrnujících nejméně 4 ročníky magisterského programu

Maximální výše grantu: až 5 milionů eur

Evropské stipendium pro jednotlivce: 1 400 eur měsíčně (maximálně 24 měsíců)

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Společné magisterské studium Erasmus Mundus jsou integrované studijní programy na magisterské úrovni. Programy koncipuje a realizuje mezinárodní partnerství vysokoškolských institucí z různých zemí světa. Součástí partnerství mohou být rovněž další vzdělávací anebo nepedagogičtí partneři se specifickými odbornými znalostmi a zájmem o oblast studia.

Finanční prostředky pro tyto programy a na stipendia, která programy nabízejí nejlepším studentům z celého světa, poskytuje Evropská unie.

Aktivity a výsledky

  • Společné magisterské studium Erasmus Mundus je společně koncipovaný a plně integrovaný vzdělávací program. Předkládaný návrh musí obsahovat propracovaný společný studijní program, který lze po případném schválení spustit a propagovat po celém světě.
  • Musí jej zajišťovat úplné partnerství nejméně 3 vysokoškolských institucí ze tří různých zemí, z nichž alespoň dvě musí být programovými zeměmi.
  • Doba trvání programu: 1 až 2 akademické roky (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS)
  • Učební plán programu musí zahrnovat alespoň 2 studijní pobyty ve 2 zemích (jiné, než je země bydliště studenta), z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí.
  • Typ uděleného titulu: buď společný magisterský titul (doporučeno), nebo více titulů

Přihlášky a další informace

Možnosti financování na období 2021–2027 a informace o tom, jak se přihlásit, jsou uvedeny na portálu pro nabídková řízení Evropské komise.

Hledat možnosti financování

Další informace o možnostech financování najdete v příručce k programu Erasmus+.

Další informace

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Zavřená
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).