Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce v oblasti sportu

Akce programu Erasmus+ v oblasti sportu podporují účast na sportovních a fyzických aktivitách a dobrovolnické činnosti.

Mají pomoci řešit společenské problémy i výzvy související se sportem. Program nabízí organizacím příležitosti v rámci 3 výzev.

Akce

Kolaborativní partnerství

Tato partnerství jsou určena organizacím, aby v jejich rámci vznikaly a probíhaly společné akce na podporu sportovních a fyzických aktivit. Rovněž mají řešit rizika ohrožující integritu sportu (např. doping nebo manipulace s výsledky zápasů), podporovat dvojí kariéru sportovců a řádnou správu věcí veřejných a prosazovat toleranci a sociální začlenění.

Další informace a přihláška

Partnerství malého rozsahu

Určena jsou pro místní organizace, méně zkušené organizace a nové účastníky programu. Partnerství malého rozsahu se vyznačují jednoduššími formalitami, granty nižší hodnoty a kratší dobou trvání než partnerství pro spolupráci.

Další informace a přihláška

Neziskové evropské sportovní akce

Jsou určené ke stimulaci sportovní činnosti, k provádění strategie EU pro sociální začleňování prostřednictvím sportu, k podpoře dobrovolnictví ve sportu, k boji proti diskriminaci a k motivaci ke sportování a fyzické aktivitě.

Další informace a přihláška