Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sítě Jean Monnet pro školy a instituty odborného vzdělávání a přípravy

Profil žadatele

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy ve všech zemích programu Erasmus+.

Síť musí být složena alespoň z 5 organizací z nejméně tří různých zemí programu Erasmus+.

Žadatelem nesmí být jednotlivec.

Doba trvání: 3 roky

Maximální výše grantu na síť: 300 000 eur (představuje maximálně 80 % celkových nákladů)

Jaký typ spolupráce odpovídá požadavkům na síť Jean Monnet pro školy a instituty odborného vzdělávání a přípravy?

Výměna osvědčených postupů a společná výuka škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy napříč skupinou zemí s cílem usnadnit společné porozumění učebním metodám týkajícím se záležitostí Evropské unie.

Tato složka akcí Jean Monnet je zřízena na podporu činností, jichž nelze dosáhnout na vnitrostátní úrovni, a činností s mezinárodním rozměrem.

Co se od sítě Jean Monnet očekává?

Školy / Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy sami vymezí témata, na nichž budou pracovat. Mohou zahrnovat:

  • nové nebo inovativní způsoby přístupu k výuce různých otázek EU, včetně návrhu nových metodik a vytvoření nástrojů na podporu studujících
  • výměnu osvědčených postupů a zkušeností s výukou o záležitostech EU, včetně řešení konkrétních výzev

Učitelé mohou získat zkušenost prostřednictvím několikadenní mobility, při níž budou organizovat a poskytovat společné vyučování/tutorství se svými partnery.

Lhůty a žádosti

Příručka k programu Erasmus+

Jak podat žádost: Krok za krokem

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Open
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Zavřená
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).