Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sítě Jean Monnet pro školy a instituty odborného vzdělávání a přípravy

Profil žadatele

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy ve všech zemích programu Erasmus+.

Síť musí být složena alespoň z 5 organizací z nejméně tří různých zemí programu Erasmus+.

Žadatelem nesmí být jednotlivec.

Doba trvání: 3 roky

Maximální výše grantu na síť: 300 000 eur (představuje maximálně 80 % celkových nákladů)

Jaký typ spolupráce odpovídá požadavkům na síť Jean Monnet pro školy a instituty odborného vzdělávání a přípravy?

Výměna osvědčených postupů a společná výuka škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy napříč skupinou zemí s cílem usnadnit společné porozumění učebním metodám týkajícím se záležitostí Evropské unie.

Tato složka akcí Jean Monnet je zřízena na podporu činností, jichž nelze dosáhnout na vnitrostátní úrovni, a činností s mezinárodním rozměrem.

Co se od sítě Jean Monnet očekává?

Školy / Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy sami vymezí témata, na nichž budou pracovat. Mohou zahrnovat:

  • nové nebo inovativní způsoby přístupu k výuce různých otázek EU, včetně návrhu nových metodik a vytvoření nástrojů na podporu studujících
  • výměnu osvědčených postupů a zkušeností s výukou o záležitostech EU, včetně řešení konkrétních výzev

Učitelé mohou získat zkušenost prostřednictvím několikadenní mobility, při níž budou organizovat a poskytovat společné vyučování/tutorství se svými partnery.

Lhůty a žádosti

Příručka k programu Erasmus+

Jak podat žádost: Krok za krokem

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Zavřená
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).