Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pracovníky (školení)

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci.

V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se účastnit kurzů profesního rozvoje či konkrétních akcí prohlubujících jejich znalosti a dovednosti.

Erasmus+ podporuje jak školení ve vzdělávacích institucích, tak v organizacích relevantního zaměření působících mimo odvětví vzdělávání.

Účast na aktivitách v zájmu profesního rozvoje mají otevřenou pracovníci působící na všech úrovní vzdělávání.

Příležitosti

Vysoké školy

Program Erasmus+ podporuje programy školení pro pracovníky vysokoškolských institucí. Díky Erasmu+ se můžete účastnit školení ve vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi. Pokud pracujete ve vysokoškolské instituci v programové zemi, můžete se také školit v organizaci, která v programové zemi působí mimo odvětví vzdělávání.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) tím, že jim umožňuje se školit v zahraničí. V rámci tohoto školení se mohou účastnit pracovních stáží nebo získat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v instituci odborného vzdělávání a přípravy nebo jiné relevantní organizaci v programové zemi Erasmu+.

Další informace

Školní vzdělávání

Erasmus+ podporuje školení pracovníků z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Tato školení mohou zahrnovat účast na strukturovaných kurzech nebo jiných akcích nebo náslechy a jiné formy pozorování zkušených pracovníků na školách nebo v dalších organizacích zaměřených na školní vzdělávání.

Další informace

Vzdělávání dospělých

Erasmus+ podporuje školicí pobyty pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Tyto pobyty mohou zahrnovat účast na strukturovaných kurzech a školeních nebo pozorování zkušených pracovníků a související praxi na školách v dalších organizacích relevantního zaměření.

Další informace

Pracovníci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a pracovníci mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním pracovníkům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další informace