Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Krok 1: Registrace

Všichni žadatelé musí být zaregistrovaní na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, pokud tak již neučinili.

V případě akcí řízených výkonnou agenturou:

Za účelem registrace na portálu pro financování a nabídková řízení musí statutární zástupce žadatele provést tyto kroky:

  • vytvořit účet EU Login (pokud jej osoba zastupující žadatele dosud nemá). Nové účty EU Login lze vytvořit na těchto internetových stránkách:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • Vstoupit na Portál pro financování a nabídková řízení na adrese:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home a případně zaregistrovat organizaci/skupinu, kterou zastupuje. Pokyny a často kladené otázky jsou k dispozici na portálu.

Žadatel se musí zaregistrovat pouze jednou. Jakmile je registrace dokončena, žadatel obdrží kód PIC[1]. Kód PIC je jedinečný identifikátor a je nezbytný k podávání žádostí, umožňuje žadateli snáze vyplnit formulář žádosti (vložením kódu PIC do formuláře se ve formuláři automaticky zobrazí všechny informace poskytnuté žadatelem ve fázi registrace).

V případě akcí řízených národními agenturami Erasmus+:

Za účelem registrace v registračním systému pro organizace Erasmus+ a Evropského sboru solidarity musí statutární zástupce žadatele provést tyto kroky:

Žadatelé se musí zaregistrovat pouze jednou. Jakmile je registrace dokončena, žadatel obdrží ID organizace.

Žadatel si může zkontrolovat své ID organizace nebo změnit některé informace, které se k ní vztahují, prostřednictvím registračního systému pro organizace Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Zadáním ID organizace do formuláře se načtou všechny informace uvedené žadatelem ve fázi registrace a zobrazí se ve formuláři.

PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ:

V rámci procesu registrace musí žadatelé nahrát tyto dokumenty:

U grantů vyšších než 60 000 EUR může být po žadateli požadováno nahrát specifické dokumenty, které prokazují jejich finanční kapacitu. Více informací viz oddíl „Kritéria pro výběr“.

  1. Kód PIC je povinný údaj ve formuláři žádosti.