Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

V současné době pracujeme na překladu tohoto nového obsahu do dalších úředních jazyků EU.

Jak podat žádost

<p>Program Erasmus+ nabízí příležitosti pro organizace i jednotlivce. Podle toho, které části programu se hodláte zúčastnit, se postup přípravy a podávání žádosti může lišit. Jednotlivými částmi postupu vás provedeme: </p>

Než podáte žádost: 

Všeobecná výzva k předkládání návrhů

Všeobecná výzva k předkládání návrhů se zveřejňuje každoročně. Představuje příležitost pro organizace i jednotlivce působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ve výzvě najdete cíle programu, přehled hlavních činností (akcí), které jsou v rámci jednotlivých částí programu k dispozici, podmínky způsobilosti potenciálních aktérů, rozpočet a délku trvání projektů a lhůty pro podání přihlášek. Nejnovější výzvu k předkládání návrhů najdete v části Výzvy. Kromě toho se na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) centrálně zveřejňují zvláštní výzvy k předkládání návrhů.

Příručka k programu

Podrobnější přehled podmínek účasti na akcích při podávání žádostí v rámci obecné výzvy najdete v příručce k programu Erasmus+. Je to klíčový dokument pro každého, kdo hodlá podat přihlášku. K dispozici je online nebo ke stažení jako PDF. 

Komu je program určen?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti jednotlivcům i mnoha organizacím. Kritéria způsobilosti se liší podle druhu akce a země. Země, které se mohou zúčastnit, jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií: 

  • Programové země: plně se mohou zapojit do všech akcí programu Erasmus +.
  • Partnerské země: mohou se účastnit některých akcí programu s výhradou zvláštních kritérií a podmínek.

Další informace o způsobilých zemích najdete v příslušné části příručky k programu Erasmus+

Registrace 

Před registrací vaší organizace si musíte zřídit účet u služby EU-Login. Autentizační služba EU-Login (dříve ECAS) slouží k ověřování identity uživatelů různých informačních systémů provozovaných Evropskou Komisí. 

Registrace probíhá podle toho, kdo akci, jíž se chcete účastnit, řídí: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nebo národní agentura

Více informací viz část registrace organizací

Pokud hodláte žádat jakožto jednotlivec, budete se muset nejprve obrátit na vaší organizaci (například univerzitu).

Jak je program řízen?

Program Erasmus+ řídí Evropská komise, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), národní agentury ve všech programových zemích a národní kanceláře v některých partnerských zemích.

Centralizované činnosti jsou řízeny na evropské úrovni Evropskou komisí a Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (výkonná agentura Evropské komise) v Bruselu. Centralizované projekty jsou rozsáhlejší a jsou orientovány strategicky k řešení konkrétních výzev po celé Evropě.

Decentralizované činnosti jsou řízeny přímo národními agenturami, které se nacházejí v jednotlivých programových zemích, nebo národními kancelářemi programu Erasmus+ v zemích mimo EU. Většina těchto projektů se realizuje na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni a zaměřuje se na výměnu a spolupráci mezi zeměmi. 

Další informace najdete na stránkách „Jak je program řízen?“ . 

Příležitosti

Jednotlivci

Program Erasmus+ mohou využít lidé všech věkových kategorií, kteří se chtějí dále vzdělávat a sdílet nabyté zkušenosti a znalosti v rámci institucí a organizací v zahraničí. Podívejte se, jaké příležitosti program nabízí jednotlivcům – studentům, zaměstnancům, stážistům, učitelům, mládeži a mládežnickým pracovníkům. 

Organizace

Program Erasmus+ nabízí příležitosti širokému spektru organizací: univerzitám, vzdělávacím institucím a poskytovatelům odborné přípravy, think-tankům, výzkumným institucím i soukromým podnikům. Další informace o možnostech, které jsou k dispozici pro organizace

Jak podat žádost o financování

Je třeba vyplnit příslušnou žádost, a to podle toho, které části programu se chcete zúčastnit.

Obvykle se jedná o internetový formulář. Tento podrobný návod vám poradí, jak se formulář vyplňuje. 

U decentralizovaných činností řízených národními agenturami použijte tyto žádosti.

U centralizovaných činností řízených Agenturou EACEA najdete informace o formulářích žádostí a o výběrovém řízení na internetových stránkách agentury.

Po podání žádosti

Další informace o posuzování a kontrole žádostí najdete v Příručce – Části C: Informace pro žadatele.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

After you have applied

See what happens