Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Онлайн езикова подкрепа

Целта на онлайн езиковата подкрепа е да се помогне на участниците в програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своята работа, обучение или доброволческа дейност в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от преживяването си.

Липсата на езикови умения продължава да бъде една от главните пречки за участие в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежката мобилност, а онлайн езиковата подкрепа представлява гъвкав и лесен начин за подобряване на езиковите умения. Тя допринася за една от целите на програмата „Еразъм+“ — насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие.

Повече от 350 000 участници в програма „Еразъм+“ всяка година изпробват и подобряват езиковите си умения с помощта на онлайн езиковата подкрепа. Активните участници в курсове в рамките на онлайн езиковата подкрепа подобряват равнището на езиковите си умения средно с поне едно ниво по Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР).

Достъп до уебсайта за онлайн езикова подкрепа

За нас

Кой може да се възползва от подкрепата?

Понастоящем онлайн езикова подкрепа се предоставя на:

Онлайн езиковата подкрепа е достъпна на всички официални езици на ЕС: български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, естонски, испански, фински, френски, ирландски, ирландски (гелски), италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски.

Как функционира подкрепата?

Като се подложат на оценка на езиковите си познания чрез онлайн езиковата подкрепа преди периода на мобилност в чужбина, участниците в програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност могат да определят своите познания по езика, който ще използват за учене, работа или доброволческа дейност. За студентите тази оценка е задължителна преди отпътуване, за да се гарантира, че познанията им отговарят на препоръчителното ниво на приемащата организация (с изключение на студентите, чийто майчин език е езикът на приемащата организация, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от оценката на езиковите умения не са пречка за участие в програма „Еразъм+“ и в Европейския корпус за солидарност.

Участниците, които желаят да подобрят езиковите си познания, имат възможността да се запишат на езиков курс онлайн преди или по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езикови курсове включва разнообразни дейности за обучение на живо, включително занятия с преподавател и групови отворени онлайн курсове. Участниците могат също така да следват езиков курс по езика на съответната страна, при условие че той е наличен в онлайн езиковата подкрепа.

Ако основният език не е обхванат от онлайн езиковата подкрепа, изпращащата или приемащата организация ще предоставя езикова подкрепа по друг начин. След завръщането на участниците езиковите им умения отново се оценяват, което им позволява да установят какъв напредък са постигнали по време на престоя си в чужбина.

Как да участвате?

Ако вашата кандидатура за престой в чужбина по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност вече е одобрена и отговаряте на горепосочените критерии, вашата институция или организация ще ви изпрати потребителско име и парола за достъп до инструмента за оценяване в рамките на онлайн езиковата подкрепа и до езиков курс, ако е необходимо.

За повече информация, моля, свържете се с вашата изпращаща институция или координираща организация, национална агенция или посетете рубриката за често задавани въпроси на уебсайта за онлайн езикова подкрепа.

Еразъм+ — Онлайн езикова подкрепа за бежанци

След миграционната криза Европейската комисия осигури достъп до онлайн езикова подкрепа за 100 000 бежанци за период от 3 години на доброволен принцип и безплатно, като мобилизира бюджет от 4 млн. евро. Целта бе да се подкрепят усилията на държавите от ЕС да интегрират бежанците в европейските системи за образование и обучение и да гарантират развитието на техните умения. От началото на инициативата е осигурен достъп до повече от 10 000 езикови курса за бежанци в участващите страни.