Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Еразъм+ Ръководство за програмата

Ръководството за „Еразъм+“ е от съществено значение за разбирането на програмата. В него на участващите организации и физически лица е предоставен изчерпателен списък на възможностите, подкрепяни от програмата.

Ръководството за програмата за 2022 г. е достъпно в онлайн версия — по-лесен за използване и достъпен формат, който улеснява търсенето на информация, а също така и във формат PDF.

За ръководството

За какво става дума?

Ръководството за програма „Еразъм+“ 2022 (версия 1 от 24.11.2021 г.) е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2022 г.публикувана на 24.11.2021 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

  • приоритетите на програмата;
  • действията, които ще се подкрепят;
  • наличното финансиране за различните действия;
  • критериите за участие.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

български | чешки | датски | немски | естонски | гръцки | английски | испански | френски | италиански | латвийски | литовски | хърватски | унгарски | малтийски | нидерландски | полски | португалски | румънски | словашки | словенски | фински | шведски

В случай на противоречие между отделни езикови версии, версията на английски език има предимство пред останалите версии.

Как се кандидатства?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция чрез формуляр на уебсайта на „Еразъм+“ или до Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

На портала за възможности за финансиране и обществени поръчки могат да се подават документи за действията, управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Физически лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Къде можете да намерите повече информация?

Организациите, които търсят допълнителна информация за процедурата, могат да се свържат с националната агенция или националното бюро в своята страна или с Европейската изпълнителна агенция за образование и култура в Брюксел.

Къде можете да намерите предишни версии на ръководството?

2021 г.

2020 г.

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.