Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Служители в областта на образованието за възрастни

Какви възможности се предлагат?

„Еразъм+“ дава възможност на организациите за образование на възрастни да изпращат или приемат служители в областта на образованието за възрастни с цел преподаване, както и да предоставят или получават обучение.

Как функционира?

Организациите, които искат да се възползват от тези възможности, могат да кандидатстват като отделни организации или като част от национален консорциум за мобилност: група от организации за образование за възрастни, ръководена от една координираща организация.

Тези организации попадат в една от трите основни категории:

  • Кандидатстващи организации — отговорни за кандидатстването за проекти и тяхното управление, действащи също като изпращащи организации,
  • Изпращащи организации — организации, които са натоварени с подбора на персонал за изпращане в чужбина и с управлението на плащането на безвъзмездни средства,
  • Приемащи организации — отговорни за приемането на персонала от чужбина.

Приемащите организации трябва да бъдат организатори на курсове, ако служителите имат нужда от структурирани курсове или трябва да участват в обучителна проява. В другите случаи приемащата организация може да бъде всяка подходяща организация, която работи в съответната област, като тя трябва предварително да посочи целите и дейностите, както и правата и задълженията на всички страни.

Организациите, които кандидатстват като консорциум, трябва да бъдат установени в една и съща държава, като всички те трябва да бъдат посочени в кандидатурата. Всички участващи организации трябва да са установени в държава по програмата.

Как да кандидатствате?

Процедурата за кандидатстване се ръководи от националната агенция на държавата, в която е установена кандидатстващата организация или консорциум. Всяка организация или консорциум може да кандидатства само веднъж за една процедура за подбор, въпреки че организациите могат да координират или да участват в няколко различни консорциума.

Научете повече

Основният източник на информация за тези възможности е ръководството за програмата „Еразъм+“; подробна информация за критериите за възлагане, критериите за допустимост и правилата за финансиране можете да намерите в раздел Б.

Националните агенции, или в страните партньори — националните бюра, могат да ви предоставят допълнителна информация.