Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия в областта на спорта

Действията по „Еразъм+“ в областта на спорта имат за цел насърчаване на участието в спортни дейности, физическата активност и доброволческите дейности.

Те са насочени към справяне със социални и свързани със спорта предизвикателства. Заинтересованите организации могат да кандидатстват за участие в рамките на три покани, свързани с тези предизвикателства.

Действията

Партньорства за сътрудничество

Целта на партньорствата е да се даде възможност на организациите да подготвят и изпълняват съвместни дейности за популяризиране на спорта и физическата активност (но не само), да се борят със заплахите за почтеността в спорта (като употреба на допинг или уреждане на мачове), да насърчават двойната кариера на спортистите, да подобряват управлението и да подкрепят толерантността и социалното приобщаване.

Научете повече и кандидатствайте

Дребномащабни партньорства

За организации на местно равнище, организации с по-малък опит и нови участници в програмата. Дребномащабните партньорства имат по-опростена администрация, получават по-малко безвъзмездни средства и са с по-кратка продължителност от партньорствата за сътрудничество.

Научете повече и кандидатствайте

Европейски спортни събития с нестопанска цел

Целят насърчаване на спортната дейност, прилагане на стратегиите на ЕС за социално приобщаване чрез спорта, насърчаване на доброволчеството в спорта, борба срещу дискриминацията и насърчаване на участието в спортни и физически дейности.

Научете повече и кандидатствайте