Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Профил на кандидата

  • Всяко висше училище, установено в програмна държава или държава партньор
  • Кандидатът кандидатства от името на партньорство на други висши училища или други заинтересовани страни от сферата на образованието, които са изготвили и ще изпълнят съвместната магистърска програма

Продължителност: 6 академични години, които обхващат поне 4 издания на магистърската програма

Безвъзмездна помощ за проект: до 5 млн. евро

Стипендии от ЕС за физически лица: 1400 евро месечно (максимум 24 месеца)

За съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ са високо интегрирани учебни програми за степен магистър. Програмите се изготвят и изпълняват от международни партньорства от висши училища от различни страни по света. Партньорствата могат да включват и други партньори от сферата на образованието или извън нея, които имат специфичен експертен опит и интерес в областта на образованието.

ЕС предоставя финансиране за тези програми и за силно конкурентни стипендии, предлагани от програмите на най-добрите кандидати от цял свят.

Дейности и резултати

  • Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ представляват съвместно изготвени и напълно интегрирани учебни програми. На етапа на кандидатстване предложенията за съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да представят цялостно разработени съвместни учебни програми, които могат да започнат да се изпълняват и да бъдат рекламирани в целия свят веднага след като бъдат избрани.
  • Те се изпълняват от партньорства от поне три висши училища, които са пълноправни партньори, от три различни държави, като поне две от тях трябва да бъдат програмни държави
  • Продължителност на съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ 1 до 2 академични години (60, 90 или 120 кредита по ECTS)
  • Учебната програма на съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да включва поне 2 учебни периода в 2 държави (различни от държавата на пребиваване на студента), като поне една от тях трябва да бъде програмна държава
  • Видове дипломи: съвместна диплома (препоръчително) или няколко дипломи

Кандидатстване и допълнителна информация

Възможностите за финансиране за 2021—2027 г. и информацията за това как да кандидатствате са достъпни на портала на Европейската комисия за възможностите за финансиране и участие в търгове

Търсене на възможности

Повече информация за тези възможности е достъпна в ръководството за програма „Еразъм+“.

Повече информация

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Open
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

The EMJM supports high-level integrated transnational study programmes at Master level.