Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мрежи „Жан Моне“ за училищата и институтите за ПОО

Профил на кандидатстващия

Училища и доставчици на ПОО във всички държави по програмата „Еразъм+“.

Дадена мрежа трябва да бъде съставена от най-малко 5 организации от поне 3 различни държави по програмата „Еразъм+“.

Не е налично за физически лица.

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства на мрежа: 300 000 евро (представляващи максимум 80 % от общите разходи)

Какво е необходимо, за да могат училищата и институтите за ПОО да отговарят на изискванията за мрежа „Жан Моне“?

Обмен на добри практики и съвместно преподаване между училищата и доставчиците на професионално образование в група държави, за да се улесни постигането на общо разбиране относно методологиите за учене по въпроси на Европейския съюз.

Това направление на действията по инициативата „Жан Моне“ е създадено в подкрепа на дейности, които не могат да бъдат осъществени на национално равнище, както и на дейности с многонационално измерение.

Какво се очаква от една мрежа „Жан Моне“?

Училищата и доставчиците на ПОО сами ще определят темите, по които ще работят. Те може да включват:

  • нови или иновативни начини за подход към преподаването на различни въпроси, свързани с ЕС, включително предлагане на нови методологии и създаване на инструменти за подкрепа на учащите се.
  • обмен на добри практики и опит в преподаването на темите, свързани с ЕС, включително как се справят с конкретни предизвикателства.

Учителите могат да участват в мобилност в продължение на няколко дни, за да организират и предоставят съвместно преподаване/съвместно обучение с партньорите си.

Крайни срокове и формуляри за кандидатстване

Ръководство за програмата „Еразъм+“

Ръководство „стъпка по стъпка“ за процеса на кандидатстване

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Закрито
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Закрито
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).