Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Стипендии по съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Профил на кандидата

Могат да кандидатстват учащи в магистърски програми от цял свят. Трябва да имате бакалавърска степен (първа степен) или да сте в последната година от бакалавърска програма и да я завършите преди да започне магистърската програма.

Можете да кандидатствате и ако демонстрирате равнище на обучение, равностойно на бакалавърска степен. То трябва да бъде официално признато в съответствие с националното законодателство и практики в държавата, която присъжда дипломата.

За стипендиите по съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ са интегрирани на високо равнище учебни програми. Те се разработват и осъществяват чрез международно партньорство на висши училища. Включват най-малко три висши училища от три различни държави, от които поне две трябва да са държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата (наричани преди държави по програмата).

Като подкрепя тези съвместно признати магистърски степени, ЕС се стреми да насърчава високите постижения и интернационализацията на участващите институции. Има и стипендии за студенти, които искат да участват в тези престижни програми: самите магистърски програми ги предлагат на най-добре класиралите се кандидати в световен мащаб.

Стипендиите покриват разходите за участие на студентите в програмата, пътните разходи и издръжката.

Дейности и резултати

Програмата обхваща периода на вашето обучение, научни изследвания, стаж, подготовка и защита на дисертация в съответствие с изискванията на съвместната магистърска степен. Тя трябва да включва поне 2 периода на обучение в 2 държави (различни от вашата страна на пребиваване). Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ предлагат различни възможности, за да бъде изпълнено това условие.

Продължителност на магистърските програми: 1 до 2 академични години (60, 90 или 120 кредита по ECTS).

Видове дипломи: съвместна диплома (т.е. получаване на едно свидетелство за степен, издадено от името на поне две висши училища) или две или повече дипломи (т.е. получаване на поне две свидетелства за степен, издадени от две висши училища от консорциума).

Кандидатстване и повече информация

Трябва да разгледате онлайн каталога на магистърските програми „Еразмус Мундус“. Там ще намерите подробна информация за тези финансирани от ЕС програми и връзка към уебсайтовете на магистърските програми. Последните съдържат цялата необходима информация, за да решите дали това е правилната програма за вас: описание на курса на обучение, списък на участващите университети и изисквания за прием.

Уебсайтът на програмата също така ще ви преведе през всички етапи от процеса на кандидатстване. Не се колебайте да се свържете директно със съответния университет, ако имате допълнителни въпроси.

Всяка година към списъка се добавя нова група магистърски програми „Еразмус Мундус“. Повечето консорциуми изискват заявленията да се подават между октомври и януари, ако курсовете започват през следващата академична година.

Други ресурси

Уверете се, че познавате правата си, когато учите в чужбина.

Асоциацията „Еразмус Мундус“ е асоциация на възпитаниците, завършили съвместни магистърски програми. На техния уебсайт се предлагат съвети и вдъхновение за кандидатите.

Асоциацията на настоящите и бившите студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на настоящите и бившите студентите по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.

Докторантите могат да получат помощ от ЕС за извършване на научни изследвания в чужбина и чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“.