Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

В момента сме в процес на превод на новото съдържание на други официални езици на ЕС.

Как се кандидатства

<p>В рамките на програмата „Еразъм+“ се предлагат различни възможности за организации и граждани. Но в зависимост от това за коя част на програмата искате да кандидатствате, подготовката и процедурата на кандидатстване могат да се различават. Ние ще ви насочваме през целия процес: </p>

Преди да кандидатствате: 

обща покана за представяне на предложения

Всяка година се публикува една обща покана за представяне на предложения, с която се предоставят възможности на организации и лица, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Поканата включва: цели на програмата, обзор на действията, на които тя е разделена, изисквания за допустимост на потенциалните кандидати, бюджет и продължителност на проектите, срокове за подаване на заявления за проекти за всяко действие. Можете да разгледате последната покана за представяне на предложения в раздела за покани. Освен това на централизирано равнище се публикуват и някои специфични покани за представяне на предложения — това става чрез уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA).

Ръководство за програмата

По-подробен обзор на условията и изискванията във връзка с действията, за които можете да кандидатствате в рамките на общата покана, можете да намерите в ръководството за програмата „Еразъм+“. Това е основен документ за всеки, който смята да кандидатства. Достъпен е онлайн, а също така може да бъде изтеглен във формат PDF. 

Кой може да участва?

Програмата „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за допустимост се различават за различните действия и страни. Държавите, които могат да участват, са разделени на две основни категории: 

  • Държави по програмата: могат да участват напълно във всички действия по програмата „Еразъм+“.
  • Държави партньори: могат да участват в някои действия по програмата, ако отговарят на конкретни критерии или условия.

За повече информация относно държавите, които отговарят на условията за допустимост, моля, вижте съответния раздел в ръководството за програмата „Еразъм+“

Регистрация 

Преди да можете да регистрирате вашата организация, трябва да си създадете профил в EU Login. Услугата за автентификация EU Login (наричана преди ECAS) дава възможност за идентифициране на потребителите на широк кръг информационни системи на Комисията. 

Къде ще се регистрирате зависи от това дали действието, за което искате да кандидатствате, се ръководи от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) или от национална агенция

Вижте раздела Регистриране на организации за повече информация. 

Ако искате да кандидатствате като физическо лице, трябва да се консултирате с организацията, част от която сте (например вашия университет).

Как се управлява програмата?

Програмата „Еразъм+“ се управлява от Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), няколко национални агенции в държави по програмата и няколко национални бюра в някои държави партньори.

Централизираните дейности се управляват на европейско равнище от Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на Комисията в Брюксел, наричана още изпълнителната агенция. Централизираните проекти са по-мащабни и с по-голяма стратегическа насоченост, като целта им е да се реагира на конкретни проблеми в Европа.

Децентрализираните дейности се управляват директно от националните агенции, които се намират във всяка държава по програмата, или от националните бюра по програмата „Еразъм+“ в страните извън ЕС. По-голямата част от тези проекти ще бъдат реализирани на национално, регионално или местно равнище и са насочени към обмен между държавите. 

За повече информация, моля, посетете раздела Как се управлява програмата? 

Възможности

Граждани

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни. Вижте какви възможности се предлагат за граждани, например студенти, персонал, стажанти, преподаватели, млади хора, младежки работници и др. 

Организации

„Еразъм+“ предлага възможности за широк кръг организации, включително университети, училища, институции за образование и обучение, мозъчни тръстове, изследователски организации и частни предприятия. Научете повече за различните възможности, предлагани за организации

Процес на кандидатстване

В зависимост от това за коя част на програмата кандидатствате, ще трябва да попълните определен формуляр за кандидатстване.

В повечето случаи това ще бъде нашият уеб формуляр: моля, следвайте това подробно ръководство, в което се обяснява как да използвате този формуляр. 

За децентрализирани дейности, управлявани от национални агенции, моля, кандидатствайте чрез заявленията за „Еразъм +“.

За централизираните дейности, управлявани от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), информацията относно формулярите за кандидатстване и процедурата за подбор ще бъде достъпна на уебсайта на EACEA.

След като кандидатствате

За повече информация относно оценяването и проверките на кандидатурите, моля, вижте Част В на ръководството за програмата — Информация за кандидатите.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

After you have applied

See what happens